darioWebBlog 
blog na serveru dacicko.info
dario (@) dacicko.info
blog navazující na Acta Populi ze serveru iregionu Dačicko
o hraničním regionu a o jiných věcech
výběr z místních událostí, místního a přespolního tisku, psaného i mluveného, Listy JZM, Ozvěny JZM, Jarmark, Telčské listy, Město Dačice informuje, http://www.dacice.cz/, http://www.dacice.info/, http://www.slavonice-mesto.cz/, http://www.slavonice.cz/,http://www.telc-etc.cz/, http://www.mesto-jemnice.cz/, http://www.studena.cz/, http://www.thayaland.at, http://www.kraj-jihocesky.cz, http://www.kr-vysocina.cz, a jiné zdroje.
Jyxo.cz hledej   na internetu na dacicko.info
  blog 2004  | acta populi 2000-2003 články, komentáře, rozhovory
  53. týden | 2004 |

30.12.2004 dacicko.info - PF 2005

  52. týden | 2004 |

26.12.2004 dacicko.info - děkuji všem za přání, co jsem dostal. Výběr několika esemesek jsem dal na vánoční web iregionu.

26.12.2004 dacicko.info - do fotoinfa jsem nahrál fotky z živého betléma, který byl v Dačicích na náměstí.

  51. týden | 2004 |

15.12.2004 dacicko.info - do odkazů z iregionu jsem přidal stránky Mateřské školy Dačice.

14.12.2004 Telčské listy - V úterý 2. listopadu přednášela studentům gymnázia předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SUJB), Ing. Dana Drábová. Ve své přednášce seznámila s touto problematikou studenty a učitele gymnázia a doprovodila výklad připravenou projekcí prezentace, sestavené z přehledů, schémat a grafů. Ing. Drábová bývá někdy kritizována odpůrci jaderné energetiky za svůj postoj v jejich sporech. Přistupujeme-li však k problému bez emocí, je význam jaderných elektráren zřejmý.

14.12.2004 Telčské listy - 180 milionů korun stála oprava silnice, která spojuje Telč s krajským městem Jihlavou, jejíž rekonstrukce byla dokončena na konci října. Jak při jejím slavnostním otevření 2. listopadu uvedli představitelé kraje Vysočina, jednalo se o největší silniční stavbu, kterou kraj ve své čtyřleté historii financoval. Denně po ní projede na 12 tisíc vozidel. Na řadě míst byla rozšířena na 7,5 metrů, jak požaduje norma. Cesta do Jihlavy bude v příštím roce ještě pohodlnější poté, co bude dostavěn most na příjezdu do Třeště.

14.12.2004 Telčské listy - Městský úřad Telč vytvořil za finanční podpory Fondu Vysočiny systém pro podnikatelské subjekty, prostřednictvím kterého mohou nyní tyto subjekty vytvářet webové prezentace své podnikatelské činnosti. Cílem redakčního systému je nabídnout podnikatelům nástroj pro tvorbu webových prezentací.
Odkaz na bližší informace: http://www.telc-etc.cz/privat


14.12.2004 Telčské listy - Setkání starostů regionů, které spojuje řeka Dyje, se uskutečnilo na hradě Raabs v Rakousku. A ne náhodou. Byl zde totiž představen návrh společného přeshraničního projektu na uspořádání zemské výstavy v roce 2009. Jednalo by se o společný rakousko-český projekt, v jehož rámci by se část výstavy uskutečnila na rekonstruovaném hradu Raabs a druhá část na naší straně hranic.

  50. týden | 2004 |

11.12.2004 dacicko.info - V Dačicích Za Lávkama tekla z vodovodu úplně kalná voda, chvílemi i bahno, přestože obec občas upozorňuje občany pomocí SMS, tentokrát nepřišlo žádné varování ;-(.

8.12.2004 13. zasedání zastupitelstva - rozhodovalo se hlavně o provozovateli Nemocnice Dačice. Bude jím bratislavská PP Hospitalls (1. náhradník bude Chironax Invest a 2. náhradník Nemocnice J.H.)

7.12.2004 dacicko.info - do odkazů z iregionu jsem přidal odkaz na barvy Kreidezeit.

6.12.2004 dacicko.info - do odkazů z iregionu jsem přidal odkaz na realitní kancelář Hájek - Hájková, Kuchyně Karásek z Jemnice. Do fotoinfa jsem nahrál obrázky ze sobotního Mikuláše na úzkokolejce u Jirzů. A poupravil jsem loni nedodělanou subdoménu vanoce.dacicko.info| archiv starších zpráv |
  L.P.2004
prosinec 12_2004 | listopad 11_2004 | říjen 10_2004 | září 09_2004 | srpen 08_2004 |

9.12.2004 13. zasedání zastupitelů Dačic
Ve středu 8.12. od 18:00 (do asi 22 hod.) proběhlo 13. z.z. města Dačic za účasti všech 21-ti zastupitelů. Přihlížejících občanů bylo tentokráte více než obvykle, byly obsazeny snad všechny místa k sezení a několik lidí i stálo. Na programu byla hlavně volba provozovatele naší městské nemocnice, dále změny v územním plánu, změna obecních vyhlášek (o psech a o odpadech) aj.
Na začátku jsme se dozvěděli, že firma Stapro navrhla pořadí 1. Česká zdravotní a.s., 2. PP Hospitals, 3. Nem. J.Hradec, 4. Chironax Invest s.r.o. Doktoři z dačické nemocnice vzkázali, že se jim nejvíce líbí Chironax Invest s.r.o. Z následné krátké diskuse, kde vystoupilo několik občanů mě zaujala věta od pana Vrbky (t.č. ředitele nemocnice), že zjednodušeně řečeno, dačická nemocnice vlastně stojí na důchodcích a neatestovaných lékařích...
Volba provozovatele byla veřejná. Nejvíce hlasů: 12, získala bratislavská PP Hospitals. Dále se hlasovalo o prvním a druhém náhradníkovi. Prvním náhradníkem se 20-ti hlasy stala firma Chironax Invest s.r.o. A druhým náhradníkem se 15-ti hlasy stal prostřednictvím Jindřichodradecké nemocnice Jihočeský kraj.
Následně odešla většina obecenstva. Zbylí občané se dozvěděli, že podraží poplatek za odpady z 390 Kč na 420 Kč, obec prodá bývalou čističku u zámeckého parku dačické firmě 2es za 222 190 Kč, která zde, po odstranění zbytků staveb, hodlá postavit dřevěné bungalovy pro 60-80 lůžek. Obec koupí novou čističku od Jihočeského vodárenského svazu za asi 29 mil.Kč, která má až do roku 2010 technicky vyhovovat. Úřad práce kupuje pro své kanceláře část areálu v OC Antonínská za 5 727 990 Kč! Příští rok se snad již začne se stavbou parkoviště u Homolkova mlýna a když se podaří získat dotace, tak se konečně postaví výtah k poliklinice! Změna územního plánu z orné půdy na komerční využití u slepičárny na Karlově proběhla bez povšimnutí. V závěrečné diskusi ještě od paní Fabešové zaznělo, že jestliže provozovatelem nemocnice nebude firma Chironax Invest s.r.o., tak zřejmě odejde několik doktorů z ARO a interny a že Chironax Invest s.r.o. měla dohodnutý další doktory do dačické nemocnice.
»»»| archiv všech článků |

(c) 2004 dacicko.info